lamela-2 - jednoiposoban

SPRAT
ULAZ
STAN
KVADRATURA
DOSTUPNOST
DETALJNIJE
Prizemlje
A2
Stan 2
42.41 m2
Dostupan
1
A2
Stan 5
46.71 m2
Dostupan
1
A2
Stan 7
42.41 m2
Dostupan
1
A2
Stan 8
42.41 m2
Dostupan
2
A2
Stan 11
42.41 m2
Dostupan
2
A2
Stan 12
42.41 m2
Dostupan
Prizemlje
B2
Stan 2
42.39 m2
Dostupan
1
B2
Stan 5
42.39 m2
Dostupan
1
B2
Stan 6
42.39 m2
Dostupan
2
B2
Stan 9
42.39 m2
Dostupan
2
B2
Stan 10
42.39 m2
Dostupan
Prizemlje
C2
Stan 3
42.41 m2
Dostupan
1
C2
Stan 5
42.41 m2
Dostupan
1
C2
Stan 6
42.41 m2
Dostupan
2
C2
Stan 9
42.41 m2
Dostupan
2
C2
Stan 10
42.41 m2
Dostupan

PONUDA STANOVA PO LAMELAMA

Ruma raspolaže velikim brojem predškolskih ustanova, ali i osnovnih i srednjih škola. Ima jako razvijenu infrastrukturu što znači da raspolaže zdravstvenim ustanovama, apotekama, centrom za socijalni rad i gerontološkom službom. U gradu postoje tri pravoslavne crkve, jedna katolička, muzej i biblioteka.